Actualitatea ambasadei

Întrevederea Ambasadorului României cu Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării (21 iunie 2019)

La 21 iunie 2019, doamna Manuela Breazu, Ambasadorul României la Dublin, l-a primit la Ambasadă pe domnul senator Radu-Mihai Mihail, Președintele Comisiei Senatului pentru comunitățile de români din afara țării, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă din Senatul României.
In cadrul acestui dialog, au fost abordate aspecte ce vizează comunitatea românilor stabiliți în Irlanda. Răspunzând interesului manifestat de către domnul senator Mihail în legătură cu modul de organizare și desfășurare, în ultimii ani, a  proceselor electorale în Irlanda, Ambasadorul, împreună cu alți membri ai Ambasadei prezenți la întrevedere, care au îndeplinit responsabilități de președinți ai secțiilor de votare organizate în Irlanda, au împărtășit din experiența anterioară și au făcut propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ pe această temă.  În acest context, a fost remarcat faptul că Ambasada dispune de un personal diplomatic și consular restrâns, în perspectiva organizării următoarelor procese electorale. 
Domnul senator Mihail a exprimat interes pentru cunoașterea modului în care se desfășoară activitatea consulară și a vizitat spațiile dedicate acesteia. Cu acest prilej, a discutat cu membrii secției consulare, inclusiv despre necesitatea relocării activității într-un nou spațiu, care să corespundă nevoilor reale ale unei comunități în continuă creștere.