Relaţii bilaterale

Cadru juridic

Acorduri: 

Schimburile comerciale ale României cu Republica Irlanda se derulează, în principal, în baza Tratatului de Aderare, semnat la 25 aprilie 2005 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007cu respectarea principiilor instituite de regulile pieţei interne comunitare, precum şi cele ale Politicii Comerciale Comune a Uniunii Europene.

Alte acorduri importante:

„Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Irlandei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit şi avere”, semnată în octombrie 1999, intrată în vigoare la 29.12.2000 şi aplicată de la 01.01.2001 (L 208/28.11.2000, M.O. 626/2000).