Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Eliberare documente de identitate şi călătorie

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE ŞI DE IDENTITATE

Secţia consulară a Ambasadei României la Dublin procesează cereri de paşapoarte electronice simple, diplomatice, de serviciu şi titluri de călătorie, prin sistemul informatic integrat de management - sistem biometric.

Precizări privind noile reglementări legale, care nu mai permit eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială:

La 10 decembrie 2008 au intrat în vigoare noile reglementări legale care nu mai permit eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială.

Astfel, dacă vă aflaţi în străinătate şi aveţi nevoie de paşaport, puteţi depune personal cererea pentru un nou document la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care o vor transmite la autorităţile române competente, prin sistemul informatic. Noul paşaport va fi remis tot prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

Paşapoartele româneşti actuale îşi păstrează valabilitatea şi vor fi retrase treptat din circulaţie, în funcţie de solicitările cetăţenilor de obţinere a paşapoartelor electronice.

Având în vedere necesitatea prelevării datelor biometrice, prezenţa solicitantului de paşaport/ titlu de călătorie la sediul secţiei consulare a ambasadei este obligatorie, iar actele necesare trebuie prezentate în original și copie xerox

Precizăm că documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, fără a fi reţinute în vederea unor procesări ulterioare.

 

Pentru procurarea unui nou paşaport este necesară o programare prealabilă pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro.

La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox.

 

Taxa, în valoare de 59 EURO, se achită în numerar la ghișeu.

 

IMPORTANT

Se eliberează paşaport individual şi pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

Paşaportul simplu electronic are următoarea valabilitate:

- 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani;

- 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani

- 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani
Paşaportul simplu temporar are valabilitate 12 luni.

NOTĂ: 
- Valabilitatea paşapoartelor încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul cã sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.
-Paşapoartele simple, eliberate înainte de punerea în circulaţie a paşaportului simplu electronic, îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în fila informatizată.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu deţin posibilitatea tehnică de a confecţiona paşapoarte simple electronice. Ambasadele şi oficiile consulare ale României preiau datele solicitantului în format electronic şi le transmit în timp real în România, autorităţilor competente, care le verifică, le procesează şi  dispun confecţionarea paşaportului. Paşaportul personalizat este ulterior transmis ambasadei / oficiului consular la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular.

Paşapoartele sunt remise din România prin curier.

Obţinerea documentului de călătorie este supusă unei taxe consulare care va fi achitată în numerar la momentul depunerii cererii la ambasadă. Taxa consulară este de 59 euro.

După depunerea cererii, paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.

 

NOTĂ

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare NU eliberează cărţi de identitate. Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către ambasadă a unei procuri speciale prin care să împuternicească o persoană din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberării şi ridicării noii cărţi de identitate.