Despre noi

Stagii la ambasadă - Stagiu la Secția Consulară a Ambasadei

Ambasada României la Dublin oferă posibilitatea efectuării unor stagii de practică (Internship), în cadrul Secției Consulare, pentru studenţii interesaţi de domenii ca relaţiile internaţionale, comunicare publică, servicii consulare etc.

Acestea se desfăşoară pe bază de voluntariat, stagiul nefiind remunerat. Candidaţii trebuie să-şi acopere singuri cheltuielile de întreţinere, cazare şi transport.

Perioada şi durata stagiului (cuprinsă între 1 - 3 luni), precum şi programul de activitate sunt flexibile, ţinând cont de posibilităţile logistice ale Ambasadei şi de interesele stagiarilor.

Prin programul oferit, stagiarii se vor putea familiariza cu specificul activității consulare, desfășurându-și activitatea sub îndrumarea unui consul. Activitatea stagiarului depinde de profilul candidatului și va fi adaptată necesităților activității consulare. Pe durata perioadei de stagiu sau la sfârşitul acestuia, stagiarul are posibilitatea să prezinte o lucrare de sinteză proprie, pe un subiect de interes ales împreună cu diplomatul/consulul coordonator.

Condiţii de participare:

1. Stagiarul trebuie să urmeze studii/să fie înmatriculat într-o formă de învăţământ de nivel licenţă, masterat, doctorat, postuniversitar sau postdoctoral.

2. Să cunoască limba engleză (vorbit şi scris).

3. Să fie cetăţean român.

În vederea desfăşurării unui stagiu de pregătire, persoanele interesate vor întocmi un dosar ce conţine:

  1. o cerere adresată ministrului afacerilor externe;
  2. o cerere adresată ambasadorului României la Dublin (în limba română);
  3. un Curriculum Vitae (în limba română);
  4. o scrisoare de motivaţie, în care obligatoriu să apară scopul pentru care se solicită stagiul intern de pregătire;
  5. o adresă din partea instituţiei de învăţământ care să ateste calitatea de cursant;
  6. două recomandări din partea a doi profesori universitari sau cercetători;
  7. o programă analitică de practică, care va cuprinde obiectivele pe care vi le propuneţi să le urmăriţi pe toată perioada stagiului intern de pregătire.
  8. copie CI/paşaport.

Dosarul astfel constituit poate fi, la alegere, trimis prin poştă la adresa: Embassy of Romania, 26 Waterloo Road, Dublin 4, sau transmis prin e-mail la adresa:ambrom@eircom.net.

În cazul selecției dosarului, candidatul va fi intervievat și poate fi supus unei probe practice, specifică activității diplomatice. Candidatul va fi evaluat în funcție de istoricul academic/profesional, cât și în funcție de cunoștințele de politică internă/externă/economică/europeană dobândite.