Cetăţenia română

Clarificarea cetăţeniei

Clarificarea cetăţeniei române

 

1. Persoanele care nu mai deţin documente de identitate, acte de stare civilă sau de orice altă natură eliberate de autorităţile din România, care să ateste cetăţenia română, pot solicita clarificarea cetăţeniei lor.

2. În străinătate, cererile de clarificare a cetăţeniei române se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră.

3. În baza îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetăţenie română, în condiţiile Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, şi cu modificarile şi completările ulterioare.

Pentru clarificarea cetăţeniei române, persoanele interesate trebuie să prezinte secţiei consulare:

  • cererea pentru clarificarea cetăţeniei române completată şi semnată;
  • un act de identitate;
  • fotocopia certificatului de naştere, căsătorie sau deces (al ascendenţilor), dacă originalele acestor acte au fost emise de autorităţi străine, ele vor fi traduse şi certificate de consul.

Serviciile consulare sunt efectuate în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării rugăm să prezentați documentele justificative în original și copie xerox.