Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor