Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

 

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic pentru adulţi (în original și copie xerox):

 

1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate neapărat în termen de valabilitate; (cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar împreună cu certificatul de naștere)

2.  paşaportul anterior (dacă acesta există);

3.  taxa de 59 de EURO – se achită în numerar la ghișeu.

 

Notă: în cazul furtului/pierderii paşaportului anterior este necesară prezentarea dovezii de declarare a furtului/pierderii eliberată de organele de poliţie irlandeze, tradusă în limba română de către un traducător autorizat;

- în cazul distrugerii /pierderii se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, caz în care se va completa o declaraţie la sediul oficiului consular;

În anumite situații este necesară prezentarea, după caz, a:  

- certificatului de căsătorie (în cazul în care căsătoria a fost efectuată pe teritoriul Irlandei, este obligatorie transcrierea certificatului de căsătorie irlandez în prealabil în România, la serviciul de stare civilă);

sentinţa de divorţ românească rămasă definitivă şi irevocabilă;

-  certificatul de deces românesc al soţului/soţiei.

PRECIZĂRI

Documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Totodată, acestea vor fi însoțite de copii xerox.

 

Pentru procurarea unui nou paşaport este necesară o programare prealabilă pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro.

La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox.

 

Taxa, în valoare de 59 EURO, se achită în numerar la ghișeu.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.