Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu temporar

 

Paşaportul simplu temporar se eliberează numai în condiţiile prevăzute de art. 17, alin.1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi doar cetățenilor români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii (pe lângă cazurile prevăzute expres la literele b)-f) ale art. 17, alin.1 din Legea nr. 248/2005), în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic. Aceste situaţii trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.

Pentru procurarea unui nou paşaport este necesară o programare prealabilă pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox.