Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Certificatul de naştere

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României îi pot sprijini pe cetăţenii români aflaţi în străinătate în obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces).

Serviciile consulare sunt efectuate în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării rugăm să prezentați documentele justificative în original și copie xerox. 

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!