Obţinere documente din România

Certificatul de deces

Certificat de deces

Documente necesare pentru ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES IRLANDEZ şi obţinerea unui CERTIFICAT DE DECES ROMÂNESC:

 

  1. Certificatul de deces irlandez eliberat de Register Office, apostilat de autorităţile locale (Passport Office), însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat de către Ministerul Justiției din România; SAU

formularul standard multilingv (multilingual standard form) emis de autoritățile străine*.

Notă: Regulamentul (UE) 2016/119, adoptat la data de 06.07.2016, a intrat în vigoare la 15.08.2016 și se aplică în toate statele membre UE începând cu data de 16.02.2019.

Regulamentul stabilește formularele standard multilingve de utilizate ca instrumente ajutătoare pentru traducerile care însoțesc documentele oficiale privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), domiciliul și/sau reședința, precum și absența cazierului judiciar.

Scopul exclusiv al formularelor standard multilingve trebuie să fie facilitarea traducerii documentelor oficiale la care sunt anexate. Prin urmare, acestea trebuie prezentate împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește

  1. Certificatul de naștere al persoanei decedate;
  2. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, dacă este cazul;
  3. Paşaportul românesc şi cartea de identitate ale persoanei decedate; în cazul bărbaților - livretul militar, dacă este cazul
  4. Paşaportul sau cartea de identitate a solicitantului.


Documentele sus menţionate vor fi prezentate atât în original cât şi în fotocopie.