Obţinere documente din România

Certificatul de cazier judiciar și adeverința de cazier judiciar

Obținerea certificatelor de cazier judiciar din România şi a adeverințelor de cazier judiciar.

Documente necesare:

 

  • document de identitate valabil (pașaport sau CI valabilă, în original, pentru cetățenii UE, respectiv pașaport valabil, în original, pentru cetățenii non-UE).

Ambasadele și consulatele României îi pot sprijini pe cetățenii români aflați în străinătate în obținerea certificatelor de cazier judiciar din România sau a unor adeverințe de cazier judiciar (document eliberat de Secția Consulară, pe loc, în limba engleză și care poate fi utilizat doar în Irlanda).

Certificatele de cazier judiciar pot fi solicitate numai personal de către titulari, prin completarea cererii corespunzătoare, cu precizarea motivului pentru care este solicitat actul. Este necesară și prezentarea unui document de identitate valabil. Certificatul de cazier judiciar eliberat de Poliția Româna poate fi utilizat atât în străinătate cât și în România.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ sau la sediul Secției Consulare.

Ambasadele și consulatele României transmit aceste cereri autorităților competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de minim o luna.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităților române competente (http://www.politiaromana.ro/directia_cazier.htm). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul României din țara în care locuiește solicitantul actului. Nu sunt acceptate procurile eliberate de avocați sau alte instituții locale irlandeze deoarece nu îndeplinesc condițiile legale de autentificare!

Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant.

Adeverința de cazier judiciar este un document care poate fi eliberat în aceeași zi sau, dacă există mențiuni,în aproximativ 5 zile, în limba română și engleză, de către secția consulară a Ambasadei României la Dublin și poate fi utilizată doar în Irlanda. In funcție de scopul pentru care vă este necesar actul, veți fi îndrumat la ghișeu să optați pentru obținerea unei adeverințe sau a unui certificat de cazier judiciar din Romania.

Cazierul judiciar eliberat de autoritățile române este recunoscut în Irlanda, unele instituții sau firme solicitând și apostilă. În vederea traducerii documentului, aveți posibilitatea de a solicita o lista indicativă a traducătorilor autorizați de limba română din Irlanda fie la momentul deplasării la ghișeu fie prin e-mail, la adresa contact@informatiiconsulare.ro.

 

Acest serviciu este scutit de taxe consulare!