Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Certificatul de naştere

Cererea de înscriere a naşterii se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular acreditat în statul în care a avut loc naşterea, de ambii părinţi. Dacă părinții au domiciliul comun, cererea va fi formulată doar de unul din părinți.

La eliberarea documentului se va prezenta oricare din părinți.

Documente necesare (original și 2 copii xerox):

 

  • certificatul (extrasul) de naştere irlandez, apostilat de autorităţile locale, însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat de către Ministerul Justiției din România; 

SAU

  • formularul standard multilingv (multilingual standard form) emis de autoritățile străine*.

Notă: Regulamentul (UE) 2016/119, adoptat la data de 06.07.2016, a intrat în vigoare la 15.08.2016 și se aplică în toate statele membre UE începând cu data de 16.02.2019.

Regulamentul stabilește formularele standard multilingve de utilizate ca instrumente ajutătoare pentru traducerile care însoțesc documentele oficiale privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), domiciliul și/sau reședința, precum și absența cazierului judiciar.

Scopul exclusiv al formularelor standard multilingve trebuie să fie facilitarea traducerii documentelor oficiale la care sunt anexate. Prin urmare, acestea trebuie prezentate împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește

 

  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte la misiunea diplomatică);
  • certificatul de căsătorie (dacă părinţii sunt căsătoriţi) SAU certificatele de naştere ale părinţilor copilului(dacă părinţii nu sunt căsătoriţi); dacă unul dintre părinţii copilului este cetăţean străin, se va prezenta extrasul său de naştere.

Notă: Potrivit prevederilor art.30, alin.5 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, în cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatului de căsătorie emis de autoritățile străine în registrele de stare civilă românești. Nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților.

  • cărţile de identitate din România ale părinţilor, (pentru persoanele cu domiciliul în România prezentarea cărții de identitate valabile este obligatorie);
  • paşapoartele părinţilor copilului, în cazul în care aceştia au domiciliul stabil în străinătate şi deţin paşapoarte CRDS (cetăţean român cu domiciliul în străinătate);

La misiunile diplomatice şi oficiile consulare se eliberează certificate de naştere cu codul numeric personal numai pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2004. Pentru cei născuţi înainte de această dată, codul numeric personal se obţine numai în ţară, la Serviciul de stare civilă al Sectorului I – Bucureşti.

 

Serviciul consular este efectuat în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării, vă rugăm să prezentați documentele justificative în original și 2 copii xerox.