Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Cererea de înscriere a căsătoriei se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular acreditat în statul în care a avut loc căsătoria.

La data depunerii cererii, prezența ambilor soți este obligatorie.

 Documente necesare (original și 2 copii xerox):

 

  • certificatul de căsătorie irlandez, apostilat de autorităţile locale, însoțit de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat de către Ministerul Justiției din România;

SAU

 

  • formularul standard multilingv (multilingual standard form) emis de autoritățile străine*.

Notă: Regulamentul (UE) 2016/119, adoptat la data de 06.07.2016, a intrat în vigoare la 15.08.2016 și se aplică în toate statele membre UE începând cu data de 16.02.2019.

Regulamentul stabilește formularele standard multilingve de utilizate ca instrumente ajutătoare pentru traducerile care însoțesc documentele oficiale privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), domiciliul și/sau reședința, precum și absența cazierului judiciar.

Scopul exclusiv al formularelor standard multilingve trebuie să fie facilitarea traducerii documentelor oficiale la care sunt anexate. Prin urmare, acestea trebuie prezentate împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește

 

  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte la misiunea diplomatică);
  • declaraţia pe proprie răspundere privind legea aplicabilă și regimul matrimonial - ambii soți (formularul se primeşte la misiunea diplomatică);
  • declarație privind numele purtat după căsătorie -ambii soți (formularul se primeşte la misiunea diplomatică);
  • actul de divorț - dacă unul din soți sau ambii au mai fost căsătoriți anterior;
  • cărţile de identitate din România, pentru persoanele cu domiciliul în România;
  • paşapoartele soţilor, în situația în care nu dețin cărți de identitate;
  • certificatele de naştere ale soţilor; în cazul în care unul din soţi este cetăţean străin, se va prezenta certificatul/extrasul de naştere al acestuia, apostilat sau supralegalizat, după caz și tradus. În situația în care certificatul/extrasul de naştere al soțului, cetățean străin, nu îndeplinește condițiile de apostilare sau supralegalizare, rubrica <părinți> nu va fi completată;

 

Serviciul consular este efectuat în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării, vă rugăm să prezentați documentele justificative în original și 2 copii xerox.