Promovare şi cooperare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Potrivit datelor statistice române (publicate de Institutul Național de Statistică - INS), la sfârșitul anului 2015, valoarea schimburilor comerciale româno-irlandeze a totalizat 517,8 milioane Euro, în creştere cu 12,5% faţă de anul 2014.

Exporturile s-au situat la 140,7 milioane Euro (în creştere cu 37,3% faţă de anul anterior), iar importurile au însumat 377,1 milioane Euro (o creştere de 5,4% faţă de cele înregistrate la 31 decembrie 2014).

Deficitul balanţei comerciale, pe relaţia Irlanda, a fost de -236,4 milioane Euro, o apreciere de 18,8 milioane Euro, faţă de anul 2014.

În perioada 2005-2015, schimburile comerciale bilaterale au crescut cu circa 120%, evoluţie datorată atât creşterii exporturilor (de 3,9 ori), cât şi importurilor (de 1,9 ori).

Anul 2015 a înregistrat cea mai bună evoluţie a exporturilor româneşti şi a schimburilor comerciale în ansamblul lor pe relaţia Irlanda, depășind valorile anului de referință 2013 când exporturile au trecut pentru prima oară pragul de 100 milioane Euro.

Ponderea comerţului cu Irlanda în totalul comerţului exterior al României a fost de 0,44%, din care exportul 0,26%, iar importul 0,60%.   

Exporturile româneşti către Irlanda au fost concentrate, în anul 2015, în proporţie de peste 85% pe 5 grupe de mărfuri:

1. maşini şi aparate, echipamente electrice:                    47,14 mil.Euro (33,5%)

2. produse ale regnului vegetal:                                      29,91 mil.Euro (21,2%)

3. vehicule, aeronave si echipamente de transport:          19,24 mil.Euro (13,7%)

4. materiale textile şi articole din acestea:                       15,98 mil.Euro (11,3%)

5. alte mărfuri                                                                  7,59 mil.Euro ( 5,4%)

In privinţa importurilor, un număr de 2 grupe de mărfuri reprezintă circa 91% din importurile României din Irlanda:

1. produse ale industriei chimice şi conexe:                    264,54 mil.Euro (70,1%)

2. maşini şi aparate, echipamente electrice:                      78,05 mil.Euro (20,7%)

 

                                                                                                            - milioane Euro -

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

235,8

282,5

285,2

258,0

328,3

327,4

391,2

448,5

484,6

460,2

517,8

Export

35,9

42,1

86,0

91,9

75,9

83,5

89,3

86,0

104,2

102,5

140,7

Import

199,9

240,4

199,2

166,1

252,4

243,9

301,9

362,5

380,4

357,7

377,1

Sold

-164,0

-198,3

-113,2

- 74, 2

-176,5

-160,4

-212,6

-276,5

-276,2

-255,2

-236,4

 

 

La 29.02.2016, valoarea schimburilor comerciale româno-irlandeze a totalizat 68,21 milioane Euro, în scădere cu 16,76% faţă de perioada similară din 2015.

Exporturile s-au situat la 18,86 milioane Euro (în scădere cu 34,79% faţă de primele 2 luni din 2015), iar importurile au însumat 49,35 milioane Euro (o diminuare de 6,94% faţă de cele înregistrate la 29 februarie 2015).

Deficitul balanţei comerciale, pe relaţia Irlanda, a fost de -30,50 milioane Euro, o depreciere de 6,39 milioane Euro, faţă de perioada similara din 2015.