Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

 

Documente necesare  (în original și copie xerox) pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:   

 1. certificatul de naştere românesc al copilului;
 2. certificatul de căsătorie românesc al părinților (dacă părinții sunt căsătoriți); sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (în cazul părinţilor divorţaţi și din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul); certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat) ;
 3. paşaportul anterior al copilului (dacă acesta există);
 4. pașapoartele și / sau cărţile de identitate valabile ale părinţilor (după caz). Cel puțin unul dintre părinți trebuie să aibă deja pașaport CRDS sau să solicite, o dată cu minorul, eliberarea unui asemenea pașaport;
 5. documentul unuia din părinți eliberat de autoritățile statului de domiciliu, din care să rezulte dreptul de ședere pe teritoriul statului respectiv (oricare): 
 • PPS CARD sau:
 • pașaport electronic/temporar sau buletin emis de autorităţile străine pentru persoanele cu dublă cetățenie sau:
 • adeverinţa privind adresa de domiciliu eliberată de An Garda Siochana sau
 • Formularul P45 şi P60 - atestate eliberate de autorităţile locale prin care se certifică încadrarea în muncă şi plata taxelor şi impozitelor –de dată recentă sau:
 • adeverinţe emise de seriviciile/birourile/oficiile Departamentul de Protecţie Socială privind măsurile de protecţie de care beneficiază titularii în Irlanda sau plăţile efectuate către aceştia cu titlu de prestaţie social, pentru care nu este necesară traducere sau:
 • permisul de conducere irlandez - doar pentru solicitanții care au deja statut de cetăţean român cu domiciliul în Irlanda şi nu pot prezenta, în condițiile legislației din acest stat, niciunul dintre documentele de mai sus.
 1. taxa de 59 de EURO – se achită în numerar la ghișeu.
 2. cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie a minorului  (dacă minorul are peste 14 ani și are deja carte de identitate), care se va reține, *.

 

PRECIZĂRI

Un minor nu poate avea paşaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca măcar unul din părinţi să aibă domiciliul în străinătate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezenţa acestora şi a ambilor părinţi la sediul Secţiei Consulare. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenţa doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui să prezentaţi documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, etc.)

 

În situaţia în care unul dintre părinţi, părintele supravieţuitor, părintele la care instanţa a stabilit domiciliul minorului, părintele căruia i-a fost încredinţat minorul sau care exercită singur autoritatea părintească, ori, după caz, reprezentantul legal nu este cetăţean român, acesta poate prezenta, în scopul dovedirii domiciliului în străinătate al minorului cetăţean român, orice document de identitate străin care face dovada domiciliului său în statul respectiv.

 

În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.

 

În cazul minorului care este încredinţat prin hotărâre judecătorească unui părinte şi îşi mută domiciliul în străinătate împreună cu acest părinte, este necesară declaraţia de consimţământ din partea celuilalt părinte.

 

Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. Hotărârea se depune împreună cu cererea de eliberare a paşaportului.

 

Atunci când  declaraţiile  de  consimţământ  se  dau  la sediul misiunii diplomatice/ oficiului consular, este obligatorie  prezentarea  documentelor  de  identitate  ale  părinţilor/ parintelui/ reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate.

Documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Totodată, acestea vor fi însoțite de copii xerox.

 

 

 

Pentru procurarea unui nou paşaport este necesară o programare prealabilă pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro.

La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox.

 

Taxa, în valoare de 59 EURO, se achită în numerar la ghișeu.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.