Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

 

Documente necesare (în original și copie xerox) pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru adulţi:

 

 1. certificatul de naştere românesc;
 2. certificatul de căsătorie românesc (pentru persoanele căsătorite) – cu mențiuni - dacă este cazul; sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru persoanele divorţate); certificatul de deces românesc al soţului/soţiei (pentru persoanele văduve);
 3. paşaportul anterior (dacă acesta există);
 4. document eliberat de autoritățile statului de domiciliu, din care să rezulte dreptul de ședere pe teritoriul statului respectiv (oricare):  
 • PPS CARD sau
 • pașaport electronic/temporar sau buletin emis de autorităţile străine pentru persoanele cu dublă cetățenie sau
 • adeverinţa privind adresa de domiciliu eliberată de An Garda Siochana sau
 • Formularul P45 şi P60 - atestate eliberate de autorităţile locale prin care se certifică încadrarea în muncă şi plata taxelor şi impozitelor –de dată recent sau
 • adeverinţe emise de seriviciile/birourile/oficiile Departamentul de Protecţie Socială privind măsurile de protecţie de care beneficiază titularii în Irlanda sau plăţile efectuate către aceştia cu titlu de prestaţie social, pentru care nu este necesară traducere sau
 • permisul de conducere irlandez - doar pentru solicitanții care au deja statut de cetăţean român cu domiciliul în Irlanda şi nu pot prezenta, în condițiile legislației din acest stat, niciunul dintre documentele de mai sus.
 1. buletinul sau cartea de identitate românească (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de paşaport), care se va reține*;
 2. taxa de 59 de EURO – se achită în numerar la ghișeu.

  

Pentru persoanele căsătorite, în cazul în care căsătoria a fost efectuată pe teritoriul Irlandei, este obligatorie înscrierea/transcrierea certificatului de căsătorie irlandez în prealabil, la serviciul de stare civilă (în România sau la Ambasadă);

În cazul furtului/pierderii paşaportului anterior este necesară prezentarea dovezii de declarare a furtului/pierderii eliberată de organele de poliţie irlandeze, tradusă în limba română de către un traducător autorizat;

În cazul distrugerii/pierderii se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, caz în care se va completa o declaraţie la sediul oficiului consular;

*IMPORTANT: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

Documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Totodată, acestea vor fi însoțite de copii xerox.

 

Pentru procurarea unui nou paşaport este necesară o programare prealabilă pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro.

La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. La programare, documentele justificative vor fi prezentate în original și copie xerox.

 

Taxa, în valoare de 59 EURO, se achită în numerar la ghișeu.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.