Promovare şi cooperare economică

Atragerea de investiţii străine

 

Investiţiile irlandeze în România

La 18 mai 2016, Departamentul pentru Investiţii Străine (InvestRomania) a lansat în mod oficial website-ul www.investromania.gov.ro dedicat investitorilor străini. Site-ul are scopul de a oferi informații despre economia românească și despre oportunitățile de investiții în România.

InvestRomania a fost creat la începutul acestui an și funcţionează în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, ca instituție menită a  oferi asistență investitorilor străini în România. Obiectivul său este de a promova imaginea României ca destinație de afaceri și de investiții, având atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketing-ului, atragerii și implementării politicii investițiilor străine.

Investiţiile irlandeze în România

Conform celor mai recente date statistice publicate de ONRC, la 31 martie 2016 în România erau înregistrate 856 societăţi comerciale cu participare irlandeză de capital, cu 24 mai mult decât în perioada similară din 2015, cu un capital social total subscris de 85,92 milioane Euro (locul 30/0,21% in totalul capitalului strain investit din Romania).

Din punctul de vedere al capitalului social subscris, investiţiile irlandeze din România sunt dominate de intermedierile financiare şi asigurări (72,8%), urmate de:  industria extractivă şi prelucrătoare (8,6%); construcţii (6,7%); activităţi profesionale, administrative, ştiinţifice şi tehnice (3,9%); tranzacţii imobiliare (3,2%),  comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (2,7%); hoteluri şi restaurante (1,4%).

Printre cei mai importanţi investitori irlandezi în România menţionăm:

  • Metropolitan Life Asigurari S.A., București, filiala din România a firmei irlandeze Metlife EU Holding Company Limited, deţinătoarea capitalului majoritar la Alico Asigurari Romania, în domeniul asigurărilor de viaţă şi pensiilor private (multinaţională);  
  • Payzone Group Limited, în domeniul serviciilor suport pentru întreprinderi, prin firma înregistrată în România Payzone S.A., București;
  • MC Building Chemicals Mueller & Partners, comerţul cu ridicata al produselor chimice, prin înfiinţarea companiei MC Bauchemie Srl Darmăneşti, Dâmbovița;
  • Cardinal Bay Holdings Ltd. în domeniul imobiliar, prin firmele româneşti Gis Mihaileşti SRL şi Cruzacables Group SRL Bucureşti;
  • Bechtel Steiner Ltd cu activităţi în domeniul bazelor sportive, prin firma românescă Lac de Verde Golf SRL, Prahova.